Toplumsal medya ; katılım, paylaşma ve ortaklık ile ilgilidir, direkt reklam ve satışla ilgili değildir.

İnsanlar, işletmelerin toplumsal medya araçlarında ustalaşmış bir halde satış ve tutundurma hayata geçirmeye çalıştığını düşünürlerse, toplumsal medya kampanyası başarısız olmaya yakındır. Ustalaşmış olmayan bir yaklaşımla daha samimi bir hava yakalanması başarıya ulaşmış toplumsal medya kampanyaları için önemlidir.

Yanlış bilgilendirilmediğini ve firmanın kendisine dürüst bulunduğunu düşünen tüketici, sağlayacağı katılım ve etkileşim ile toplumsal medya kampanyasının başarıya ulaşmış olmasına katkıda bulunacaktır.

Toplumsal Medyanın İşletmelere Sağlamış olduğu Faydalar

1.Pazara süratli ve geniş erişim

Toplumsal medyada süre geçiren kullanıcıları potansiyel alan kişi olarak düşünerek, şirket sitenize trafik sağlayarak daha oldukça tüketiciye ulaşabilirsiniz.

2.Marka bilinirliği sağlamak

Pazarlamanın odak noktalarından ikisi ürün bilinirliği ve farkındalık…


İzmir Web Tasarımı mevzusunda bir oldukca izahat ve makaleler yazılı olsa da, web tasarımı denildiğince ilk akla gelen ustalaşmış iş anlayışlı uzman bir ekiptir. Zira elinizdeki materyaller ne kadar besleyici ve oldukca olursa olsun uzman kişiolerin eline geçmediği takdirde ortaya çıkacak internet sayfası amacına hizmet etmemiş olacaktır. Mekait olarak Web tasarımında dikkat ettiğimiz hususlar vardır.

Görsellik

Yapmış olduğumuz web tasarımında ziyaretçileri yormayacak görsellikler, birbiriyle uyumlu renkler, görsel grafikler ve bakıldığında ne anlatmak istediğini ifade eden resimler kullanıyoruz.

Sadelik

Yapmış olduğumuz Web site tasarımları görünüşte mütevazı fakat bir o denli kapsamlı ve açıklayıcıdır. …


Ticaret mal veya hizmetin satınalınması ve satılması işlemlerine verilen genel bir isimdir. Bu işlemin elektronik olarak, internet üzerinde yapılması ile E-Ticaret ortaya çıkarmıştır.

E Ticaret, mevcut işinizin internet üzerine taşınmasıdır. Bu şekilde E-Ticaretin ana hedefi, ticari işlemlerin internet üzerinde en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Ürün ve hizmetlerin online katalog olarak müşteriye sunumu, siparişin basit adımlarla gerçekleşmesi, ödeme işlemlerinin kolay ve güvenlik içinde olması ve ürün ya da hizmetin en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılması E-ticaretin temelini oluşturur. Kısacası e-ticaret, bir şirketin iş yapma imkanlarını bulunduğu şehir veya kapı müşterisi formatından çıkararak, 7/24 kesintisiz hizmet sunumu içinde tüm dünyaya…

İzmir Web Tasarım

İzmir web tasarım ajanslarının içinden en iyisi hangisi sorusuna verilecek en güzel cevap Mekait!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store