Toplumsal medya ; katılım, paylaşma ve ortaklık ile ilgilidir, direkt reklam ve satışla ilgili değildir.

İnsanlar, işletmelerin toplumsal medya araçlarında ustalaşmış bir halde satış ve tutundurma hayata geçirmeye çalıştığını düşünürlerse, toplumsal medya kampanyası başarısız olmaya yakındır. …


İzmir Web Tasarımı mevzusunda bir oldukca izahat ve makaleler yazılı olsa da, web tasarımı denildiğince ilk akla gelen ustalaşmış iş anlayışlı uzman bir ekiptir. Zira elinizdeki materyaller ne kadar besleyici ve oldukca olursa olsun uzman kişiolerin eline geçmediği takdirde ortaya çıkacak internet sayfası amacına hizmet etmemiş olacaktır.


Ticaret mal veya hizmetin satınalınması ve satılması işlemlerine verilen genel bir isimdir. Bu işlemin elektronik olarak, internet üzerinde yapılması ile E-Ticaret ortaya çıkarmıştır.

E Ticaret, mevcut işinizin internet üzerine taşınmasıdır. Bu şekilde E-Ticaretin ana hedefi, ticari işlemlerin internet üzerinde en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Ürün ve hizmetlerin…

İzmir Web Tasarım

İzmir web tasarım ajanslarının içinden en iyisi hangisi sorusuna verilecek en güzel cevap Mekait!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store